Giảm giá!

Dụng cụ chạy pin Makita

Máy siết bu lông góc dùng pin DTL063Z

4.250.000 4.000.000
Giảm giá!

Dụng cụ chạy pin Makita

Máy vặn vít góc dùng pin DTL061Z

4.250.000 4.000.000