Sản phẩm khuyến mãiXem thêm…

Giảm giá!

Dụng cụ chạy pin Makita

Máy khoan bê tông dùng pin HR003GM201

14.800.000 13.890.000
Giảm giá!

Dụng cụ chạy pin Makita

Máy khoan bê tông dùng pin HR001GM202

16.800.000 15.700.000
Giảm giá!
2.350.000 2.230.000
Giảm giá!
2.050.000 1.980.000
Giảm giá!

Máy khoan cầm tay

Máy khoan Makita M8104B

1.050.000 960.000
Giảm giá!

Máy khoan cầm tay

Máy khoan Makita M8103B

990.000 860.000
Giảm giá!

Máy khoan cầm tay

Máy khoan Makita M8100B

1.210.000 1.040.000
Giảm giá!

Máy khoan cầm tay

Máy khoan Makita M6002B

890.000 800.000
Giảm giá!

Máy khoan cầm tay

Máy khoan Makita M6001B

850.000 780.000
Giảm giá!

Máy khoan cầm tay

Máy khoan Makita M6000B

750.000 680.000

Sản phẩm bán chạyXem thêm…

13.090.000

Máy KhoanXem thêm…

Giảm giá!

Dụng cụ chạy pin Makita

Máy khoan bê tông dùng pin HR003GM201

14.800.000 13.890.000
Giảm giá!

Dụng cụ chạy pin Makita

Máy khoan bê tông dùng pin HR001GM202

16.800.000 15.700.000

Tin tức