CÔNG TY TNHH XNK VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT

Địa chỉ giao dịch: 605 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

[Vietsub] Ca sĩ Lệ Rơi hát tiếng anh - Forever and One

Xem sản phẩm của chúng tôi: DỤNG CỤ CHẠY PIN,MÁY KHOAN,MÁY BẮT VÍT / VẶN VÍT,MÁY VẶN ỐC / MÁY SIẾT BULONG,MÁY KHOAN BÊ TÔNG,MÁY ĐỤC BÊ TÔNG,MÁY CẮT KIM LOẠI,MÁY MÀI,MÁY CHÀ NHÁM,MÁY CƯA,MÁY BÀO,MÁY ĐÁNH CẠNH,MÁY ĐÁNH BÓNG,MÁY PHAY,SÚNG BẮN ĐINH,CÁC LOẠI MÁY MAKITA KHÁC,MAKTEC BY MAKITA,MÁY CẮT GẠCH, ĐÁ

Việt sub:
Wắt ken ai đu
Win bi ai ghét ting thao
Lao dát ai mắc tri tu lia vơ
Ít on bi han
Đít iu xi
Wắt iu he vờ tăn tu mi


Sâu hắt tu dắt tri
Sao ly... ít y bất tri bai e...
Phò re vơ en oăn
Ai en hát iu... hao vớ ơ... ai ít iu..ít ơ ghét
Wao đao in ve wơ đen
Sâu hen... ai ai wét tri linh
Tù lao ai tri ting bi tri ing
Hao ken cân iu hét ...sâu lốt đa... sâu lá
ia ai am si ing iu woăn ơ ghên
Mai mít sâu wao ơ wua
Mai hết sâu cơ lo tu ti cờ lơ y
Tu pháp tu phai i
Ai am bất ing tu lai i
Win ai em ơ vin
Săm oăn tu be ri ơ
Pho re vơ en oăn
Ai win mít iu...hào ai gít iu gắt ơ ghên
Woa đao in le vơ ghên
Sâu dát ai wơ chia
Sâu hao đai ít sing bi ing ghét ting.......