Cty Hưng Phát – Đại lý Phân phối, Trung tâm bảo hành ủy quyền Makita tại Miền Bắc, giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội. Giá tốt nhất. Dịch vụ hỗ trợ & bảo hành tốt nhất Hotline: 0976074226 – 0988775235 – 0462842054 – 04.3636 995

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita 3082580

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita 3641160

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-100A (B-80298)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-105A (B-80307)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-106 (181410-1)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-132 (191972-1)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-153A (B-80329)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-155A (B-80335)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-171 (194412-8)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-173 (195489-6)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-203A (B-80341)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-204A (B-80357)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-218 (197128-4)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-251 (B-80363)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-253A (194547-5)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-303A (B-80379)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-318 (194999-0)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-325 (195001-2)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-350 (195004-6)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-353 (197260-0)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-415 (B-80400)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-419A (B-80422)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-430 (191971-3)

Phụ kiện, phụ tùng

Chổi than Makita CB-440 (194427-5)